Vanlige typer gnagere – Ulike typer gnagere

 

En av de vanligste skadedyrene, gnagere kan finnes over hele landet. Ulike typer gnagere invaderer vanligvis hjem om høsten og vinteren på jakt etter mat og ly når klimaet avkjøles, selv om de fortsatt kan forårsake problemer året rundt. De fleste av de undersøkte huseierne rapporterte å ha sett gnagere på kjøkkenet, og i mindre grad i kjeller og stue.

Et rotte- eller museproblem inne i et hjem eller en bedrift kan utgjøre en betydelig trussel mot helse og eiendom. Flere vanlige gnagere er kjent for å spre Salmonella og andre bakterier. De er også i stand til å forårsake allergier og astmaanfall. De kan også bære på sykdomsfremkallende parasitter som flått, lopper og lus. I tillegg til disse helsetruslene kan gnagere også skade gips og tre og tygge gjennom elektriske ledninger, noe som øker risikoen for elektriske branner.

Tilstrekkelige tiltak for å forebygge gnagere og bevissthet er avgjørende for å holde mennesker og eiendom trygge. Rotter kan krype gjennom åpninger på størrelse med en fjerdedel, og mus kan passe gjennom hull som er en kvart tomme brede. Når de er inne, kan hunnene formere seg raskt. For eksempel kan en enkelt hunnmus få 12 kull hver tredje uke, og angrepene vokser raskt.

Les videre for å lære mer om de forskjellige typene gnagere, samt de beste forebyggingsteknikkene for å holde dem ute av hjemmet ditt.

Vanlige typer gnagere

Husmus

regionen: Den vanligste gnagerarten, husmus kan finnes over hele Landet

habitatet: Husmus hekker vanligvis i mørke, bortgjemte områder inne i strukturer. De er utmerkede klatrere og kan hoppe opp til en fot i høyden, slik at de kan nå isolerte eller bortgjemte områder.

Trusler: Husmus kan forårsake betydelig skade på eiendom ved å tygge gjennom materialer som gips og isolasjon. De er også kjent for å starte elektriske branner ved å snuble over ledninger inne i huset. Husmus kan også utgjøre alvorlige helsetrusler, i stand til å forurense lagret mat og spre sykdommer som Salmonella.

Råd for forebygging: Hvis du foretrekker mørke og lune områder, har husmus en tendens til å gjemme seg blant husholdningsrot. Derfor er det viktig å holde oppbevaringsområdene rene og godt organisert, og sørge for å holde boksene fra gulvet. Å holde maten i forseglede, gnagersikre beholdere vil også bidra til å sikre at du ikke tiltrekker deg inntrengere.

spesiell hendelse: Husmus kan gå inn gjennom åpninger så små som en krone. Til tross for at de er svaksynte og fargeblinde, veier de opp for det med andre forbedrede sanser.

Rotter

regionen: Som andre arter er rotter utbredt og finnes i hele landet.

habitatet: Rotter er primært nattaktive og graver seg ofte ned i søppelhauger eller betongplater. Denne arten har en tendens til å komme inn i hjem om høsten når utendørs matkilder er knappe, og hekker typisk i kjellere, krypkjeller og andre uforstyrrede boliger.

Trusler: rotter kan forårsake alvorlige materielle skader ved å infisere en rekke materialer, inkludert plast- og blyrør. De er også vektorer for sykdommer inkludert pest, gulsott, rottebittfeber og kukoppevirus. I tillegg kan denne arten bringe lopper og midd innendørs.

Råd for forebygging: Se nøye etter tegn på en infestasjon, som for eksempel avføring, fingeravtrykk, ødelagt mat og gnidemerker. Et angrep vokser raskt, så det er viktig å oppdage og håndtere inntrengere umiddelbart.

spesiell hendelse: rotter kan passe gjennom hull som er 12mm store.

Hvis du mistenker eller finner et gnagerproblem, kontakt en autorisert skadedyrbekjemper for å få hjelp. Gnagere er kjent for å formere seg raskt og utgjøre en rekke alvorlige trusler, og å bli kvitt dem er ikke en gjør-det-selv-jobb. For å lære enda mer om ulike typer gnagere, sjekk ut våre guider for skadedyr.

 

Leave a comment