Flytte med skjeggkre

Innførsel, spredning og forebyggende tiltak mot skjeggkreDet vil være vanskelig å beskytte seg mot å få med seg skjeggkre inn i nye omgivelser. Dersom du skal lykkes med dette Dette vil det kreve en nøye og tidkrevende inspeksjon hver gang et objekt med potensielle skjulesteder tas inn i boligen. Å kvitte seg raskt med emballasje og esker kan muligens redusere risikoen noe siden eventuelle skjeggkre da kan bli med emballasjen ut igjen. Det er også en viss fare for at skjeggkre blir fraktet inn med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller andre private boliger. 

Heldigvis er skjeggkreene nattaktive og har et veldig begrenset bevegelsesmønster på dagtid. Slik at risikoen for tilfeldige gjester i objekter som daglig tas til og fra bygg med skjeggkre trolig er lav. Hvis vesker, bager og lignende i tillegg plasseres opp fra gulvet på steder med godt lys vil risikoen veldig lav.

Ting som er lite i bevegelse, eler har stått plassert over lengre tid i et bygg med skjeggkre, vil ha en vesentlig høyere risiko for å bringe med seg individer videre. Har man observert skjeggkre på steder man har overnattet, kan det være smart å inspisere kofferten når man pakker ut.

Flyttelass er en spesielt krevende situasjon siden man har mange store objekter som gir mange gjemmesteder. Flytter man fra bygninger med skjeggkre, vil det være naturlig å ta forholdsregler for å hindre spredning av skjeggkre inn i ny bolig. Skal man være 100% sikker for at man ikke tar noe med seg, må flyttelasset i sin helhet behandles med varme eller kulde som dreper skjeggkreene. Dette vil i praksis være veldig kostbart og upraktisk å få til.

Det er viktig å skille mellom forskjellig typer boliger når man vurderer innførselsrisiko og tiltak for å forebygge spredning. Handelsstanden, brukthandlere og loppemarked spiller trolig en viktig rolle som spredningsveier. Denne typen steder opererer med stor vareflyt, mellomlagring og distribusjon til butikker eller kunder. Det er lett for skjeggkreet å komme med paller, pappeskerog møbler til nye steder hvor de raskt formerer seg og så spres videre igjen. Skjeggkre finnes ikkeutendørs i Norge og må fysisk fraktes inn i boliger.

Det er en tydelig overvekt av rapporterte skjeggkre forekomster i nye bygg i Norge, man kan derfor anta at byggematerialer og objekter som flyttes inn i nye boliger medfører høy risiko for å frakte med seg skjeggkre. Statistikk fra Norsk hussoppforsikring viser at boliger oppført etter 2001 har en vesentlig høyere andel av skjeggkre enn andre boliger. Samtidig som det er oppført betydelig mere boliger i Norge før 2001 enn etter, viser dette veldig tydelig hvor det er størst risiko for å møte på skjeggkre i Norske boliger. I eldre og mer etablerte bygg vil angrep av skjeggkre trolig skje mer sporadisk siden inn og utflytting samt renoveringer skjer over et mye lengre tid. Innførsel vil også her være via objekter, og det kan derfor tenkes at vi vil få en jevnere fordeling av problemet i forhold til byggeår.

Hvis skjeggkreene først har kommet seg inn i leilighetsbygg, vil spredningen internt i bygget skje over tid. Skjeggkre er små og flate og har evnen til å bevege seg gjennom små åpninger og sprekker i konstruksjonen. Rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger vil fungere som spredningsveier. Begrensning av skjeggkreenes bevegelsesfrihet kan være til hjelp for å begrense intern spredning i større bygg, siden dette gir dem færre muligheter til å oppsøke gunstige forhold. Helt tette bygg er urealistisk, men for å få så lite bevegelse mellom enheter som mulig, vil fuging og tetting av sprekker, rør- og kabelgjennomføringer samt finmasket netting på luftekanaler trolig kunnebidra til å begrense omfanget.

Oppsumering

- Begrense spredningsfare ved å inspisere grundig medbrakte gjenstander

- Fjerne papp og emballasje ut fra boligen.

- For 100% sikkerhet, behandle alle gjenstander med kulde eller varme.

Disse tiltakene vil allikevel ikke kunne sikre at det ikke forekommer skjeggkre i boligen. Metodene for 

bekjempelse av skjeggkre i dag, er så effektive og rimelige at tiltak nevnt tidligere vil være så tidkrevende og omfattende, at det sannsynligvis ikke vil være lønnsomt for folk flest.

Bekjempelse av skjeggkre er en forholdsvis enkel behandling, men kan kun gjennomføres av autoriserte skadedyrteknikere. En behandling mot skjeggkre i en normal bolig som allerede har fått påvist skjeggkre, vil normalt sett koste 3-4000 kroner pr behandling. I de fleste tilfeller gir en behandling tilfredsstillende resultat

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvordan avdekke og bekjempe stokkmaur i bolig

Forgiftet åte mot insektsangrep

Rotter og mus kan gjøre store skader