Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2021

Skjeggkre i huset? Hva bør vi gjøre.

Bilde
Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) Det første man bør gjøre er å gå til innkjøp av limfeller, for å fange insektet og få en sikker identifikasjon. La limfellene stå fremme i 3 uker. Etter fangst og sikker identifisering, m å du kontakte et skadedyr firm a for å vurdere tiltak. Noen ganger vil det være no k å utføre en enkelt behandling f or å redusere antallet kre til et nivå som gjør at man nesten ikke merker a de er der . På grunn av kompleksitet en i konstruksjon en e r d e t l it e sannsynlig at full k ontroll er mulig. Men siden utvikling en e r relativt sen , vil det være no k for eier en å foreta en kontroll med limfeller av hj e mmet sitt omtr en t e n gang i året . Bekjempelse utføres hvi s det viser seg at bestanden har vokst og blitt betydelig. Unde rs ø k else n som FHI utfø rt e in d iker er at det i hus / eiendommer med alvo r l ige angrep vil være nødvendig med 2 bekjempelser med forgiftet åte over en periode på 6 til 9 m å

Rotter og mus kan gjøre store skader

Bilde
  Rotter og mus skader Rotter og mus forårsaker betydelig skade på samfunnet vårt i dag.   De har en utrolig tilpasningsevne til oss mennesker og trives i våre hjem og bygninger. Når den kommer inn i et hus/bygning, vil den potensielle skaden være stor. Problemer som vannlekasjer og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene. I tillegg kan rotter bære bakterier som kan overføres til mennesker. Behovet for å forhindre slike problemer i bygningene våre er derfor større enn noen gang. Det finnes mange forskjellige metoder for bekjempelse av rotter og mus. Gift, feller, smarte feller og andre metoder brukes ofte. Brunrotten (Rattus norvegicus) har en utrolig evne til å tilpasse seg forskjellige miljøer og har spredd seg rundt i verden og den trives ofte i nær kontakt med mennesker. Tilgang på mat Det er derfor viktig å hindre tilgang til mat, samt for å sikre bygningen slik at dyr ikke kommer inn. Dyr som kommer inn i hjemmene kan ofte bekjempes med klappfeller. Den beste m