Hvordan avdekke og bekjempe stokkmaur i bolig

 


Er det stokkmaurangrep i huset vil det mest sannsynlig være en konstant trafikk av maur inne i eller inn mot huset. Forekomst av store mengder vingete maur på forsommeren, eller maur innendørs på senvinteren, er også et tegn på angrep. Stokkmmaur er ikke så farlig som folk ofte tror. De fleste maurangrep sitter i yttervegger. Gulv og tak er andre viktige plasser. Dersom en vet om fukt- eller råteskader i et hus, kan det være lurt å sjekke disse stedene. Mange maurangrep kan sees i forbindelse med slike skader. Et angrep starter ofte i fukt- eller råteskadet treverk, men stokkmauren kan også angripe friskt tremateriale og annet isolasjonsmateriale – som for eksempel isopor (ekspandert polystyren). Stokkmaur er varmeelskende insekter, og soloppvarmede vegger, gulv med varmekabler, vegger og gulv ved kjøleskap, oppvaskmaskin og lignende er vanlige angrepssteder. Gulv med varmekabler og isoporisolasjon har vist seg spesielt utsatt.

Forebygging

Vær på vakt når stokkmauren leter etter nye hjem om våren og når samfunnet vokser og har behov for større boareal.  Det er vanskelig å forebygge et angrep, men det hjelper å holde utearealet ryddig.  Unngå busker, planter og vedstabler tett inntil grunnmuren.  Mauren liker ikke småstein og grus. Et belte av grus rundt grunnmuren kan derfor virke forebyggende. Treverk bør ikke ligge og råtne nær husvegg, gamle stubber i hagen bør fjernes og fyringsved bør ikke stables inntil husveggen. Vannskader utbedres raskt. Sjekk dører og vinduer for sprekker og tett om nødvendig – slik at mauren ikke kan krype inn.

Dersom man oppdager aktivitet av maur, kan det med fordel legges ut åte i gel eller granulat form. Dette kan ha en god effekt på aktivitet av maur. Dersom reir avdekkes, kan disse behandles med vanningsmiddel eller maurpulver.

 

Bekjemping

Bekjempelse av stokkmaur kan være meget vanskelig og krever ofte utvidet forståelse for maurene og maursamfunnets struktur, og dette bør i de fleste tilfeller overlates til godkjente skadedyrbekjempere med erfaring. For å kunne foreta en effektiv bekjempelse av stokkmaur, er det viktig at alle reir i huset blir funnet. Dette kan ta tid, men er vel verdt innsatsen. All bekjempelse som ikke er rettet mot reir har nemlig mindre sannsynlighet for å lykkes. Er det flere reir i huset må de bekjempes samtidig. Når maurene forstyrres, kan de forflytte seg, og dermed gjøre en senere bekjempelse vanskelig.

 

Lokaliserte reir:

Hvis konstruksjonen tillater det, kan man bryte den opp og fjerne samfunnet og dronningen ved hjelp av støvsuger. Stokkmauren er også følsom for de fleste bekjempelsesmidler, og disse kan derfor brukes direkte i reiret. Tilnærmingen må vurderes fra sted til sted og i henhold til den angrepne konstruksjonen. Oppbrytning og blottlegging av reir er viktig for å undersøke, evaluere og utbedre skader som maurene har påført bygningen. Et stokkmaurreir i huset står ofte i forbindelse med andre reir utenfor huset. Finner du reir nær huset i stubber, råttent tre, vedstabler eller lignende, er det derfor lurt å fjerne disse fra tomten. Angrep i levende trær er vanskelig å få tatt knekken på. Reirene sitter ofte både i treverket og jorden under treet. I Syd-Norge kan stokkmaur også ha rene jordreir.

 

Skjulte eller utilgjengelige reir:

Hvis det ikke er mulig å finne hvor i huset reiret befinner seg, eller hvis reiret befinner seg på steder der man ikke kommer til, er bekjempelse vanskeligere. Bruk av forgiftet åte vil da kunne fungere om det følges opp nøye. Forgiftet åte består av en gift blandet med noe som mauren vil spise. Som regel benyttes gel på tube av profesjonelle skadedyrbekjempere. Åten plasseres utendørs i alle synlige maurstier. Det er viktig at det aldri blir tomt for åte og at stokkmauren faktisk spiser den. Åten skiftes ukentlig og må stå ute en periode etter at siste maur er observert. Hele bekjempelsen kan ta et par måneder. Bruk av åte er mest vellykket om man starter tidlig på sommeren. Starter bekjempelsen så sent som juli-august, må den følges opp året etter. Åten må sikres mot dyr og mennesker. Det er også viktig å ikke bruke andre bekjempelsesmidler samtidig med åten, fordi dette forstyrrer maurene som da raskt kan legge om stiene sine.

 

Bruk av insektsspray i områder rundt reirene og ved inngangspartiene til maursamfunnet kan i noen tilfeller gi en bekjempingseffekt. Effekten av denne tilnærmingen er usikker. Det er for eksempel mulig at stokkmaurdronningen bare forlater reiret sitt uten å dø, hele samfunnet flytter seg til et annet sted i bygget eller at man kun ser en midlertidig reduksjon av arbeidere. Denne typen behandling kan gi tilbakefall siden stokkmaursamfunnet er dynamisk, og de raskt anlegger nye og skjulte stier, samt nye reir. Bekjempelsesmidlene brytes også raskt ned utendørs, spesielt om de kommer i kontakt med sollys eller vann.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Forgiftet åte mot insektsangrep

Rotter og mus kan gjøre store skader