Forgiftet åte mot insektsangrep

 

Åtemidler

Dersom tiltak som støvsuger, eksklusjon eller fysisk fjerning, skulle vise seg utilstrekkelig for å kontrollere et problem bør åtemidler vurderes som første kjemiske løsning. Åtemidler er den løsningen som bruker minst aktivstoff for å kontrollere insekter. På grunn av insektenes måte å mate kolonier eller mate avkom er åte den mest hensiktsmessige og ofte den mest effektive måte å håndtere insektsproblematikk på.

Det finnes flere typer aktiv stoffer som blir brukt i åte. Ofte ser vi en form for neonicotid, fipronil eller indoxacarb. Disse tilhører forskjellige grupper gift og vil ha en noe forskjellig virkemåte. Noen insekter kan ha resistens mot et virkestoff, det vil si at de har fått en slags toleranse mot stoffet.
En annen utfordring kan være åtevegring. Det vil si at insektene av en eller annen grunn ikke vil ha åten, dette kan ha ulike årsaker, en årsak kan være matpreferanse. Noen insekter forandrer næringskilde i løpet av sesongen. Det vil derfor i mange tilfeller være fordelaktig å forsøke forskjellige åter med forskjellig type næringsinnhold for å få ønsket effekt. 

Dråpestørrelse, plassering og valg av formuering, har alle en stor betydning i hvor godt åten vil virke.
Skjeggkreprosjektet foretatt av Folkehelseinstitutt  (FHI) har vist hvor vitkig plassering har vært for et vellykket resultat. Fra tidligere vet vi at kakerlakker også foretrekker mindre dråpestørrelser. Maur er ikke like selektive på dråpestørrelse, men det er alikevel å anbefale mindre dråpetørrelser eller streker med åte for å lettere kunne fore flere individer samtidig.

Hvorfor bruke åte?

Åte er det insektmiddelet som har høyest effekt tatt i betraktning brukt mengde. Virkningen av åte bør være langsom med høy virkningsgrad. Dette fører til økt spredning på grunn av måten insekter sprer føde i samfunnet sitt. Åte er den beste måten å kontrollere insekter på, side de tar dette med seg til tue eller yngleplasser. Ofte vet ikke vi hvor yngleplass eller tue er, slik at vi kan foreta en direkte bekjempelse. Men insektene vet alltid hvor de skal levere fra seg føde.

Hvor effektivt er forgiftet åte?

Et forsøk gjort med virkestoffet Indoxacarb på tysk kakerlakk viser hvor effektiv en liten mengde åte kan være, og hvor mange individer et måltid potensielt kan kontrollere. 

1 Tysk kakerlakk spiser åte. (primærforgiftning)

Denne kakerlakken blir lagt opp i et miljø med 50 kakerlakk nymfer. Dette resulterer i at etter 72 timer er 38 av disse nymfene døde. (sekundærfrgiftning)

38 døde kakerlakknymfer blir plassert opp i et miljø med 20 voksne kakerlakker. Dette resulterer i at etter 72 timer er 16 av disse også døde. (tertiær forgiftning)

Åte kan være utrolig effektivt og bør alltid vurderes som behandlingsform, dersom ikke det er avdekket et reir eller yngleplass som direkte kan fjernes eller behandles med hurtigvirkende insektsmiddel.

Åtemidler vi har tilgjengelig i butikker i Norge retter seg kun mot maur. Men til maur er de faktisk gode. De forskjellige produktene har i vesentlig grad samme virkemåte. Produktene som selges er Swirr mauråte(gel/flytende), Nippon maurgele (på tube) Kvitt superkonsentrat (gel) og Kvitt granulert åte. 


 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvordan avdekke og bekjempe stokkmaur i bolig

Rotter og mus kan gjøre store skader