Innlegg

Skjeggkre i huset? Hva bør vi gjøre.

Bilde
Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) Det første man bør gjøre er å gå til innkjøp av limfeller, for å fange insektet og få en sikker identifikasjon. La limfellene stå fremme i 3 uker. Etter fangst og sikker identifisering, m å du kontakte et skadedyr firm a for å vurdere tiltak. Noen ganger vil det være no k å utføre en enkelt behandling f or å redusere antallet kre til et nivå som gjør at man nesten ikke merker a de er der . På grunn av kompleksitet en i konstruksjon en e r d e t l it e sannsynlig at full k ontroll er mulig. Men siden utvikling en e r relativt sen , vil det være no k for eier en å foreta en kontroll med limfeller av hj e mmet sitt omtr en t e n gang i året . Bekjempelse utføres hvi s det viser seg at bestanden har vokst og blitt betydelig. Unde rs ø k else n som FHI utfø rt e in d iker er at det i hus / eiendommer med alvo r l ige angrep vil være nødvendig med 2 bekjempelser med forgiftet åte over en periode på 6 til 9 m å

Rotter og mus kan gjøre store skader

Bilde
  Rotter og mus skader Rotter og mus forårsaker betydelig skade på samfunnet vårt i dag.   De har en utrolig tilpasningsevne til oss mennesker og trives i våre hjem og bygninger. Når den kommer inn i et hus/bygning, vil den potensielle skaden være stor. Problemer som vannlekasjer og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene. I tillegg kan rotter bære bakterier som kan overføres til mennesker. Behovet for å forhindre slike problemer i bygningene våre er derfor større enn noen gang. Det finnes mange forskjellige metoder for bekjempelse av rotter og mus. Gift, feller, smarte feller og andre metoder brukes ofte. Brunrotten (Rattus norvegicus) har en utrolig evne til å tilpasse seg forskjellige miljøer og har spredd seg rundt i verden og den trives ofte i nær kontakt med mennesker. Tilgang på mat Det er derfor viktig å hindre tilgang til mat, samt for å sikre bygningen slik at dyr ikke kommer inn. Dyr som kommer inn i hjemmene kan ofte bekjempes med klappfeller. Den beste m

Forgiftet åte mot insektsangrep

Bilde
  Åtemidler Dersom tiltak som støvsuger, eksklusjon eller fysisk fjerning, skulle vise seg utilstrekkelig for å kontrollere et problem bør åtemidler vurderes som første kjemiske løsning. Åtemidler er den løsningen som bruker minst aktivstoff for å kontrollere insekter. På grunn av insektenes måte å mate kolonier eller mate avkom er åte den mest hensiktsmessige og ofte den mest effektive måte å håndtere insektsproblematikk på. Det finnes flere typer aktiv stoffer som blir brukt i åte. Ofte ser vi en form for neonicotid, fipronil eller indoxacarb. Disse tilhører forskjellige grupper gift og vil ha en noe forskjellig virkemåte. Noen insekter kan ha resistens mot et virkestoff, det vil si at de har fått en slags toleranse mot stoffet. En annen utfordring kan være åtevegring. Det vil si at insektene av en eller annen grunn ikke vil ha åten, dette kan ha ulike årsaker, en årsak kan være matpreferanse. Noen insekter forandrer næringskilde i løpet av sesongen. Det vil derfor i mange tilfe

Hvordan avdekke og bekjempe stokkmaur i bolig

Bilde
  Er det stokkmaurangrep i huset vil det mest sannsynlig være en konstant trafikk av maur inne i eller inn mot huset. Forekomst av store mengder vingete maur på forsommeren, eller maur innendørs på senvinteren, er også et tegn på angrep. De fleste maurangrep sitter i yttervegger. Gulv og tak er andre viktige plasser. Dersom en vet om fukt- eller råteskader i et hus, kan det være lurt å sjekke disse stedene. Mange maurangrep kan sees i forbindelse med slike skader. Et angrep starter ofte i fukt- eller råteskadet treverk, men stokkmauren kan også angripe friskt tremateriale og annet isolasjonsmateriale – som for eksempel isopor (ekspandert polystyren). Stokkmaur er varmeelskende insekter, og soloppvarmede vegger, gulv med varmekabler, vegger og gulv ved kjøleskap, oppvaskmaskin og lignende er vanlige angrepssteder. Gulv med varmekabler og isoporisolasjon har vist seg spesielt utsatt. Forebygging Vær på vakt når stokkmauren leter etter nye hjem om våren og når samfunnet vokser og har

Hvordan bekjempe sukkermaur selv!

Bilde
  Sukkermaur eller sort  jordmaur vil helst ha det varmt. De forekommer derfor ofte innendørs og etablerer som regel samfunn i forbindelse med fuktig eller råteskadet treverk eller isolasjonsmaterialer. I motsetning til stokkmaur, kan ikke svarte jordmaur gnage i uskadet trevirke. De kan likevel gjøre stor skade – for eksempel i isolasjonen under baderomsgulv med varmekabler. Så snart de finner noe «søtt og godt», legger de ut luktspor og det strømmer til med maur. På kjøkkenet kan de raskt lage travle maurstier. I juli-august kan store svermer av svart jordmaur med vinger dukke opp inne i leiligheter, hus og hager. Dette oppfattes som meget plagsomt når det skjer, men det er liten grunn til panikk siden svermingen er over etter et par dager. Det er like fullt viktig å være klar over at store mengder «flyvemaur» innendørs ofte er indikasjon på at et reir befinner seg i selve bygningsmassen.   Hvordan unngå svart jordmaur? Svart jordmaur er vanskelig å unngå siden de er en natur